شرایط و مدارک لازم جهت نقل و انتقال موتورسیکلت


 1. حضور متعاملین (خریدار و فروشنده یا نماینده قانونی ایشان) به همراه موتورسیکلت
 2. اصل شناسنامه (سجلی هویت) فروشنده و خریدار (حسب مورد) یا کارت ملی متعاملین
 3. اصل سند مالکیت موتورسیکلت صادر شده توسط پلیس راهور ناجا در صورت مفقود شدن سند مالکیت درج یک نوبت آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مبنی بر فقدان سند و قبول هر گونه مسئولیت در قبال کشف فساد احتمالی الزامی است.
 4. اصل کارت شناسایی موتورسیکلت
 5. در صورت مفقود شدن کارت شناسایی اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی الزامی است.
 6. ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه
 7. مدارک احراز سکونت خریدار در آدرس اعلامی
 8. ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر
 9. واریز هزینه  بابت هزینه نقل و انتقال موتورسیکلت ( شماره حساب و هزینه را از مراکز معتبر تعویض پلاک دریافت نمایید).
 10. پرداخت هزینه مصوب جهت صدور و ارسال کارت هوشمند مشخصات موتورسیکلت.

یادآوری می گردد ؛ کلیه هزینه های نقل و انتقال و تعویض پلاک از طریق دستگاه های کارت خوان موجود در مراکز تعویض پلاک دریافت می گردد.

 

مراحل نقل و انتقال موتور سیکلت در مراکز تعویض پلاک

 1. دریافت قبض ورودی پارکینگ (زمان ورود به مرکز تعویض پلاک).
 2. مراجعه به اطلاعات و نوبت دهی و تعیین غرفه مربوطه.
 3. مراجعه به غرفه مربوطه و ارائه مدارک لازم و بررسی مدارک متقاضیان توسط کارشناس حقوقی.
 4. اخذ فرم بازدید فنی وسیله نقلیه از غرفه مربوطه.
 5. بازدید فنی وسیله نقلیه توسط کارشناس مرکز تعویض پلاک (تأیید اصالت وسیله نقلیه)
 6. ارائه گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
 7. واریز هزینه نقل و انتقال موتورسیکلت و پرداخت هزینه پستی مصوب جهت ارسال کارت مشخصات موتورسیکلت.
 8. مراجعه به دفتر مربوطه جهت دریافت تأییدیه نقل و انتقال و سند مالکیت موتورسیکلت.
 9. مراجعه به محل فک جهت فک پلاک موتورسیکلت (در مرکز تعویض پلاک).
 10. مراجعه به انبار پلاک جهت تحویل پلاک قدیم و اخذ پلاک جدید.
 11. مراجعه به محل نصب جهت نصب پلاک جدید.
 12. مراجعه به درب خروج با ارائه قبض ورود به پارکینگ و خروج از مرکز تعویض پلاک.