فــروش ویــژه
 • کویل زیگما 135

  XIGMA CIVIC COEL

  342,000 62%

  129,500 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • پدال دنده زیگما 135 مدل 91

  GEAR SHIFT PEDAL

  243,000 30%

  170,100 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • براکت جاپایی عقب خالی زیگما 135 مدل 91

  rear footrest bracket

  375,000 30%

  262,500 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • بچه گلگیر عقب زیگما 135 مدل 91

  395,000 30%

  276,500 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • كاور شيشه اي بادگير جلو روي فرمان

  1,090,000 30%

  763,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • درب برق زیگما 135 مدل 95

  XIGMA L.C COVER

  1,458,000 30%

  1,020,600 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • درب لنت عقب زیگما 135 مدل 95

  XIGMA R.W DAMPER

  369,000 30%

  258,300 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • دوشاخ عقب زیگما 135 مدل 91

  XIGMA R.FORK

  720,000 30%

  504,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • سرسیلندر زیگما 135

  XIGMA C.HEAD

  1,180,000 30%

  826,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • صفحه ديسك ترمز جلو زیگما 135 مدل 95

  XIGMA F.BRAKING DISC

  648,000 30%

  453,600 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • کابل ساسات زیگما 135

  XIGMA T.CABLE

  74,400 30%

  52,080 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • کیلومتر زیگما 135 مدل 91

  XIGMA SPEEDOMETER

  990,000 30%

  693,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • گیربکس کامل زیگما 135

  XIGMA TRANSMISSION COMP

  1,440,000 30%

  1,008,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • اگزوز با آرم زیگما 135 91

  XIGMA EXHAUST COMP

  3,600,000 30%

  2,520,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • پالونی سوئیچ مدل 91

  COVER MAIN PIPE

  666,000 30%

  466,200 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • راهنما عقب سفید زیگما 135

  R.L INDICATOR-W

  243,000 30%

  170,100 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • راهنما عقب زیگما 135 نارنجی

  R.L INDICATOR-O

  234,000 30%

  163,800 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • مجموعه كتي ترمز همراه با سيلندر پمپ ترمز جلو زیگما 135

  XIGMA F.BRAKE HANDLE COMP

  580,000 30%

  406,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • كتي سمت راست (ترمز) خالي 135

  XIGMA BRAKING HANDLE LEVER

  95,000 30%

  66,500 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • کاربراتور زیگما 135

  XIGMA CARBURATOR

  1,290,000 30%

  903,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • چهارشاخ کلاچ کامل زیگما 135

  CLUTCH FRICTION

  1,620,000 30%

  1,134,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • دوشاخ عقب زیگما 135 مدل 95

  XIGMA CIVIC REAR FORK

  801,000 30%

  560,700 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • دیسک کلاچ زیگما 135

  CLUTCH DRIVE PLATE

  1,150,000 30%

  805,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • سبد جلو زیگما 135

  MIDDLE CARRIER

  390,000 30%

  273,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • استارت زیگما 135

  STARTING MOTOR

  800,000 30%

  560,000 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید
 • گلگیر جلو زیگما 135 مدل 91

  FRONT FENDER

  685,000 30%

  479,500 تومان

  : : :
  زمان باقیمانده
  خرید